HCL 12/2019

privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren aflat in propietatea privata a comunei Lopatari

Bookmark the permalink.